Zaznacz stronę

W dniu 07.11.2022 zajęcia z przedmiotu „technologia informacyjna” dla studentów geologii I st. I roku nie odbędą się.

W dniu 08.11.2022 zajęcia z przedmiotu „kartografia i topografia” dla studentów geografii I st. I roku nie odbędą się.

Terminy odrobienia zajęć zostaną uzgodnione w późniejszym terminie.