Zaznacz stronę

W dniach 2-4.11.2022 nie odbędą się laboratoria z dr Anną Orłowską:
2.11. – Roślinne kultury in vitro dla kierunku Biotechnologia I st. 3 rok
3.11. – Bioinformatyka dla kierunku Biotechnologia II st. 1 rok
4.11. – Bioinformatyka z elem. statystyki dla kierunku Biologia II st. 1 rok
4.11. – Molekularne podstawy embriologii roślin dla kierunku GiBE I st. 2 rok
Odrobienie zajęć należy ustalić z prowadzącą zajęcia.