Zaznacz stronę
Poniżej zamieszczane będą podane przez wykładowców terminy zaliczeń i egzaminów w sesji poprawkowej w semestrze zimowym 2022/2023:

ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US – 28.02.2023r., godz. 10:00 – 11:00, pokój nr 112 (katedra) – wszystkie kierunki i grupy;

ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US – 02.03.2023 r., godz. 10.00, sala 202 – wszystkie przedmioty i grupy;

ks. dr Marcin Szczodry –  28.02.2023r., godz. 10:00, pokój nr 101 (katedra teologii systematycznej) wykład ogólnouczelniany i wykład monograficzny;