Zaznacz stronę

Terminy egzaminów u ks. dra hab. Cezarego Korca, prof. US:

Rok III Teologii – Egzegeza ST:  Pięcioksiąg – 3 lutego 2021, g.10:00 egzamin pisemny

Rok IV Teologii – Egzegeza ST:  prorocy więksi – 3 lutego 2021, g. 09:30 egzamin pisemny

Rok V Teologii-  Egzegeza ST:  księgi mądrościowe – 3 lutego 2021, g. 09:00 egzamin pisemny

Terminy egzaminów u dr hab. Iwony Jazukiewicz, prof. US:

Rok II Familiologii I stopnia – pedagogika społeczna – 10 lutego 2021, g. 11:00 (Teams, egzamin ustny)
Rok I Familiologii II stopnia – metodologia nauk o rodzinie – 10 lutego 2021, g. 12:00 (Teams, egzamin ustny)

Termin poprawkowego zaliczenia i egzaminu z przedmiotów: pedagogika społeczna, metodologia nauk o rodzinie –
25 lutego 2021 godz. 12:00


Terminy egzaminów u dr Piotra Goniszewskiego:

Rok V Teologii – Egzegeza NT: Pisma Janowe – 05 lutego 2021, g. 9:00
Rok II Familiologii I stopnia – Teologia małżeństwa i rodziny – 12 lutego 2021, g. 9:00

Sesja poprawkowa:

Rok V Teologii – Egzegeza NT: Pisma Janowe – 24 lutego 2021, g. 10:00
Rok II Familiologii I stopnia – Teologia małżeństwa i rodziny – 24 lutego 2021, g. 10:30


Terminy egzaminów u dr Ewy Rojewskiej:

Sesja poprawkowa- wszystkie prowadzone przedmioty-  24 lutego 2021, g.12.00 (MS Teams)