Zaznacz stronę

Sekcje ds. Studenckich (Dziekanaty)

Ubezpieczenie studentow US/ Formularze ZUS

UBEZPIECZENIA STUDENCI US

ZUS- wzory formularzy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów pdf
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

Druk należy wypełnić w miejscach oznaczonych „x”

 

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (aktualizacja 14.05.2021 r.)
Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej