Zaznacz stronę

Sekcje ds. Studenckich (Dziekanaty)

Praktyki

Tutaj znajdziesz informacje o opiekunach praktyk, druki umów, oferty, bazę praktyk i staży

 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania:
– praktyki studenckie, opiekunowie praktyk, staże, oferty

 Wydział Humanistyczny:
praktyki studenckie, opiekunowie praktyk, staże, oferty

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia:
praktyki studenckie, opiekunowie praktyk, staże, oferty

Wydział Nauk Społecznych:
praktyki studenckie, opiekunowie praktyk, staże, oferty

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
praktyki studenckie, opiekunowie praktyk, staże, oferty

 Wydział Teologiczny:
– praktyki studenckie, opiekunowie praktyk, staże, oferty

 Wydział Prawa i Adminstracji:
– praktyki studenckie, opiekunowie praktyk, staże, oferty