Zaznacz stronę

Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)

Poradnik Studenta ostatniego roku

tutaj znajdziesz informacje na temat standardów pisania prac dyplomowych, oświadczenia i inne dokumenty.

Przypominamy, iż Student składa wraz z pracą dyplomową:

oraz jedno z poniższych oświadczeń:

 

Zarządzenia i wnioski:

Student do dnia  ukończenia studiów może złożyć wniosek o:

  • 1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;
    2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.
  • Wysokości opłat za wydanie dokumentów w r.a. 2020/21.pdf

 

WYTYCZNE oraz MATERIAŁY dla Studentów poszczególnych Wydziałów US:

 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania:
Obrona pracy dyplomowej – materiały dla studentów

 Wydział Humanistyczny:
Obrona pracy dyplomowej – materiały dla studentów

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia:
Obrona pracy dyplomowej – materiały dla studentów

Wydział Nauk Społecznych: 
Obrona pracy dyplomowej – materiały dla studentów

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Obrona pracy dyplomowej – materiały dla studentów

 Wydział Teologiczny: 
Obrona pracy dyplomowej – materiały dla studentów

 Wydział Prawa i Adminstracji: 
Obrona pracy dyplomowej – materiały dla studentów