Zaznacz stronę

Sekcje ds. Studenckich (Dziekanaty)

Plany zajęć

Uwaga! Plany zajęć mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie ich aktualizacji na stronie https://dos.usz.edu.pl/  w ogłoszeniach umieszczonych w odpowiednim Kampusie.

 Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania:
– studia stacjonarne
– studia niestacjonarne

 Wydział Humanistyczny:
– studia stacjonarne
– studia niestacjonarne

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia:
– studia stacjonarne
– studia niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych:
– studia stacjonarne
– studia niestacjonarne

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:
– studia stacjonarne
– studia niestacjonarne

 Wydział Teologiczny:
– studia stacjonarne

 Wydział Prawa i Adminstracji:
– studia stacjonarne i niestacjonarne