Zaznacz stronę

Dział Obsługi Studenta

Kampus Piastów

Obsługiwane kierunki

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo i zarządzanie mediami, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, Filologia hiszpańska – Iberystyka, Filologia norweska – Skandynawistyka, Filologia polska, Filologia romańska, Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, Global Communication, Italianistyka, Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko – polsko –niemieckie, Przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym, Studia pisarskie.

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
Diagnostyka sportowa, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, Zrowie publiczne.

 1. Kontakt z Działem Obsługi Studenta KAMPUS PIASTÓW
 2. Ważności legitymacji studenckich i doktoranckich
 3. Zarządzenie nr 135/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie obniżenia opłat semestralnych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni.

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 został ustalony w następujący sposób:

 • zajęcia dydaktyczne będą prowadzone są w formie mieszanej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie bezpośredniego kontaktu
 • zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności zajęcia praktyczne typu laboratoria, zajęcia terenowe itp. mogą być prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu, za zgodą dziekana wydziału i po uzyskaniu opinii Samorządu Studenckiego z zachowaniem wskazań i zaleceń
 • zajęcia, które będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą odbywać się za pośrednictwem MS Teams, zgodnie z rozkładem zajęć przyjętym na danym kierunku, formie i roku, a wykorzystanie innych metod i technik kształcenia na odległość wymaga indywidualnej zgody dziekana wydziału
 • wszystkie materiały dydaktyczne zostaną umieszczane w zakładce PLIKI
 • zaliczenia przedmiotów odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem zaliczeń przedmiotów, dla których zajęcia odbywać się będą w formie bezpośredniego kontaktu
 • egzaminy w trakcie sesji egzaminacyjnej będą przeprowadzane w formie zdalnej, z wyjątkiem egzaminów z przedmiotów które będą odbywały się w formie bezpośredniego kontaktu
 • zmiana formy zaliczenia albo egzaminu jest możliwa za zgodą studentów i dziekana, pod warunkiem stosowania obowiązujących w tym czasie wskazań i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
  Zarządzenie 105/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 września 2020 roku-plik pdf

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

przeniesienie zajęć- prof. Ewa Komorowska

Terminy odrabiania zajęć ze studentami kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym: 1. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II rok Zajęcia odrobione będą w środę 4 listopada 2020 od 16.30-18.00 i od 18.00-19.30 oraz w środę 25 listopada 2020 od 18.00-19.30...

czytaj dalej

UWAGA: Szkolenia BHP dla studentów I roku

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o uruchomieniu Szkolenia BHP dla studentów: I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów I roku studiów pierwszego stopnia zaocznych i zamiejscowych, studentów studiów doktorskich. Szkolenie...

czytaj dalej

przeniesienie zajęć- mgr D. Raumer

Informujemy, iż zajęcia z I rokiem u mgr D. Raumer : -  I rok FG  ze środy 28.X.2020 r.  godz: 10:00 zostały przeniesione na piątek 30.X.2020 r.  godz: 08:15 grupa B - I rok FGzDJO  ze środy 28.X.2020 r. godz: 16:00 i 19:30  zostały przeniesione na poniedziałek...

czytaj dalej

przeniesienie zajęć -mgr M.Zielińska

Informujemy, iż zajęcia z I roku Italianistyki u mgr M. Zielińskiej z przedmiotu : - ZSJ  ze środy 28.X.2020 r. zostały przeniesione na czwartek 29.X.2020 r.  godz: 11:45 grupa C - gramatyka  ze środy 28.X.2020 r.  zostały przeniesione na czwartek 29.X.2020 r.  godz:...

czytaj dalej

przeniesienie zajęć – mgr Angelo Sollano

Informujemy, iż zajęcia w dniach 3-6.XI.2020 r.  u P. Angelo Sollano będą przeniesione na inne terminy: przedmiot Filologia Angielska III (Lektorat języka włoskiego) ze środy 4.XI.2020 r. godz: 8:15 na poniedziałek 9.XI.2020 r. godz: 16:00 Filologia Angielska III...

czytaj dalej

Szkolenie BHP

Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną praktyczne szkolenia BHP z zakresu pierwszej pomocy, które miały odbyć się w dniach 29 i 30 października 2020 r. zostają odwołane. Zajęcia te odbędą się w późniejszym terminie, najdalej do końca semestru...

czytaj dalej

Ważność legitymacji studenckich

W związku z licznymi pytaniami o przedłużanie legitymacji studenckich starszym rocznikom, przesyłam informację, jaka jest zamieszczona na stronie Ministerstwa: „Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich...

czytaj dalej

UWAGA: DYŻURY Działu Obsługi Studenta

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, iż Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.
Dlatego kontakt z pracownikami Działu Obsługi Studenta (dawny Dziekanat) możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie. Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Codziennie e-mail:  dos.piastow@usz.edu.pl  
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź

– dyżur Prodziekanów ds. Studenckich  Wydziału Humanistycznego US:

KAMPUS PIASTÓW:
dr Aleksandra Kamińska
e-mail:  
aleksandra.kaminska@usz.edu.pl
Dyżur -platforma Teams
Studia stacjonarne: środa 15:00-16:30
Studia niestacjon.: piątek 15:00-16:30
dot. KIERUNKÓW:
bałtyckie studia kulturowe,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i zarządzanie mediami,
filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia),
filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia),
filologia hiszpańska oraz iberystyka – studia hiszpańskie,
filologia norweska oraz skandynawistyka,
filologia polska,
filologia romańska,
filologia rosyjska,
Global Communication,
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem,
lingwistyka dla biznesu,
przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym,
studia pisarskie

dr Marcin Szydłowski
e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl
Dyżur -platforma Teams
czwartek: 16:00-17:30
po wcześniejszym umówieniu przez e-mail
kod do teams konsultacje: dmu9ute
dotyczy kierunków:
filologia angielska – studia stacjonarne I i II stopnia,
filologia germańska – studia stacjonarne I i II stopnia,
filologia germańska z dodatkowym językiem obcym

KAMPUS KRAKOWSKA-
dr Marcin Szydłowski
e-mail: marcin.szydlowski@usz.edu.pl
KIERUNKI: archeologia, filozofia, historia, kognitywistyka komunikacji, media i cywilizacja, mediacja międzykulturowa, menedżer dziedzictwa kulturowego, stosunki międzynarodowe, studia nad wojną i wojskowością
UWAGA:Obowiązują wcześniejsze zapisy w Sekcji ds. Studenckich pok. 163 tel. 91 444 31 08

– dyżur Prodziekana ds. Studenckich  Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia US:
dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof dyd.US
e-mail: elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
wtorki w godzinach 11.00-12.00
czwartki w godzinach 11:00-13:00
(pokój 215A/pokógj 10)

SEMESTR ZIMOWY  2020/2021
od  01.10.2020 r. do 02.03.2021 r.

–  zajęcia dydaktyczne: 01.10.2020-02.02.2021 r.
przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 06.01.2021 r.
sesja egzaminacyjna: 03.02 – 16.02.2021 r.
sesja poprawkowa: 24.02 – 02.03.2021 r.
przerwa zimowa: 17.02 – 23.02.2021 r.
zajęcia zamienne: 29.02.2021; 02.02.2021 r.