Zaznacz stronę
Przekazujemy informacje od Prowadzącego dotyczące uczestnictwa w zajęciach:
 – z uwagi na praktyczny wymiar zajęć oczekuje się obecności na wszystkich zajęciach. Każdy student powinien dysponować tekstem ustawy Kodeks Postępowania Karnego i Kodeksu Karnego w formie drukowanej, nie elektronicznej. Na pierwszych zajęciach wyjątkowo tekst drukowany może w drodze wyjątku przypadać na jedną parę. W przypadku zamiaru zawierania porozumień dotyczących ITS prosi się o kontakt bezpośredni pod numer telefonu Prowadzącego, który przekazany jest przy każdej próbie kontaktu elektronicznego. Właśnie z uwagi na charakter praktyczny zajęć koniecznym jest szczegółowe omówienie zasad ewentualnej współpracy, aby nie pozbawiać jej wymiaru praktycznego.
Na zajęcia Prowadzący prosi, aby każdy miał PRZECZYTANE przepisy o rozprawie głównej.