Zaznacz stronę

Egzamin z przedmiotu Prawo handlowe I i Prawo handlowe (egzamin warunkowy) dla Studentów SSP, którzy uzyskali zgodę Prodziekana ds. Studenckich na usprawiedliwienie nieobecności na wcześniejszych terminach egzaminu, odbędzie się dnia 23 marca 2023 r. (czwartek), w godz. 11:45-12:30, s. 118.