Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na moduły przedmiotów do wyboru realizowanych w r.a. 2022/2023 uruchomiły się poniżej wymienione wykłady monograficzne:

Wykład monograficzny I
Ustrój sądów powszechnych;
realizowany na I semestrze

Wykład monograficzny II
System pomocy prawnej w sprawach cywilnych;
realizowany na II semestrze

Wykład monograficzny III
Podstawy retoryki i erystyki;
realizowany na II semestrze

Wykład monograficzny IV
1. Prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami;
2. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości
realizowane na II semestrze

Osoby, które dokonały innego wyboru albo nie wzięły udziału w zapisach administracyjnie zostaną przypisane do realizowanych wykładów monograficznych.