Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na przedmioty do wyboru, realizowane w r.a. 2022/2023 zostaną uruchomione następujące przedmioty:

1) Prawo wyborcze, realizowany na I semestrze

2) Postępowanie sądowoadministracyjne w wersji problem based learning – obejmującej konwersatoria, realizowany na II semestrze.

Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne przedmioty, zostaną dopisani do wyżej wskazanych.