Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na przedmiot do wyboru realizowany na I roku, kierunku: Administracja, pierwszego stopnia od semestru letniego r.a. 2022/2023 uruchomił się przedmiot:

Współczesne problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej.

Osoby, które dokonały innego wyboru albo nie wzięły udziału w zapisach administracyjnie zostaną przypisane do realizowanego przedmiotu.