Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że zostaną uruchomione następujące przedmioty, realizowane od semestru zimowego r.a. 2022/2023.

Wykład monograficzny I

  1. Organy ochrony prawnej
  2. Ustrój sądów powszechnych

realizowany na I semestrze

 

Wykład monograficzny II

  1. System pomocy prawnej w sprawach cywilnych

2.Etyczne problemy prawa i prawoznawstwa

realizowany na II semestrze

 

 Wykład monograficzny III

  1. Podstawy retoryki i erystyki
  2. Legislacja międzynarodowa

realizowany na II semestrze

 

 

Wykład monograficzny IV

  1. Prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami
  2. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

realizowany na II semestrze

Dla studentów, którzy nie wzięli udziału w zapisach zostaną rozpisane zapisy uzupełniające. Ogłoszenie zostanie podane na stronie Wydziału w późniejszym terminie.

 

Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. przedmiotów – zapisy są wiążące.