Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na przedmioty do wyboru, realizowane od semestru zimowego r.a. 2022/2023 zostaną uruchomione następujące przedmioty:
1) Electoral law realizowany na I semestrze
2) Postępowanie sądowoadministracyjne w wersji klasycznej – obejmującej wykład i ćwiczenia realizowany na  II semestrze

 Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne przedmioty, zostaną dopisani do wyżej wskazanych.