Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzanych wyborów nie nastąpiło rozstrzygnięcie w zakresie uruchomienia konkretnego przedmiotu, z uwagi na zbyt małą liczbę studentów biorących udział w wyborach.

Dla studentów, którzy nie wzięli udziału w zapisach zostaną rozpisane zapisy uzupełniające. Ogłoszenie zostanie podane na stronie Wydziału w późniejszym terminie.

Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. przedmiotów – zapisy są wiążące.