Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3 do 7 października 2022 r.  zostaną uruchomione (poprzez Platformę Studenta) zapisy na moduły przedmiotów, realizowane od semestru zimowego r.a. 2022/2023.

Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu w ramach bloków:  Wykład monograficzny I, Wykład monograficzny II, Wykład monograficzny III, Wykład monograficzny IV

Wykład monograficzny I

1.Organy ochrony prawnej

2.Ustrój sądów powszechnych

realizowany na I semestrze

 

Wykład monograficzny II

1.System pomocy prawnej w sprawach cywilnych

2.Etyczne problemy prawa i prawoznawstwa

realizowany na II semestrze

 

Wykład monograficzny III

1.Podstawy retoryki i erystyki

2.Legislacja międzynarodowa

realizowany na II semestrze

 

Wykład monograficzny IV

1.Prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami

2.Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

3.Informatization of Civil Procedure

realizowany na II semestrze

 

Zapisy rozpoczną się 3 października o godzinie 0.00 i zakończą 7 października o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce:

Kształcenie /Plany i sylabusy/ Sylabusy /Prawo – Studia stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2022/2023.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.