Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3 do 7 października 2022 r.  zostaną uruchomione (poprzez Platformę Studenta) zapisy na moduły przedmiotów, realizowane od semestru zimowego r.a. 2022/2023.

Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród:

1) Współczesne problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej

2) Zeitgenössische Probleme des Verwaltungsrechts und der öffentlichen Verwaltung

3) Contemporary problems of administrative law and public administration

realizowany na  II semestrze

Zapisy rozpoczną się 3 października o godzinie 0.00 i zakończą 7 października o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce:

Kształcenie /Plany i sylabusy/ Sylabusy /Administracja  – Studia stacj. I stopnia/ Sylabusy do planu studiów 2022/2023.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.