Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3 do 7 października 2022 r.  zostaną uruchomione (poprzez Platformę Studenta) zapisy na moduły przedmiotów, realizowane od semestru zimowego r.a. 2022/2023.

Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród:

1) Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego

2) Internal security. Selected aspects (Bezpieczeństwo wewnętrzne. Wybrane aspekty)

realizowany na  II semestrze

 

Zapisy rozpoczną się 3 października o godzinie 0.00 i zakończą 7 października o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce:

Kształcenie /Plany i sylabusy/ Sylabusy /Prawo służb mundurowych  – I st. Studia stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2022/2023.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.