Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru, w roku akademickim 2021/2022 na IV i V roku studiów niestacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F), realizowany będzie jedynie moduł B.  Z uwagi, że w zapisach realizowanych poprzez e-proDziekan i zapisie uzupełniającym dokonywanym poprzez e-mail na pozostałe moduły zapisała się nieznaczna i niewystarczająca liczba osób, wszystkie osoby realizować będą przedmioty z modułu B.

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia stacjonarne / Sylabusy do planu studiów 2018/2019.