Zaznacz stronę

Pragniemy przypomnieć, iż do dnia 31 marca 2023 r. trwa nabór prac magisterskich do X Edycji Konkursu „Podatki Proste jak drut”.

Konkurs organizowany jest przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, stanowi promocję zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz upowszechnia wiedzę o podatkach. Naszą misją jest budowanie świadomości istnienia zawodu doradcy podatkowego wśród studentów różnych uczelni i kierunków a także promowanie zawodu jako jednej ze ścieżek kariery. Jesteśmy przekonani, że Konkurs stanowi doskonały instrument motywujący dla studentów poszukujących możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej i jest doskonałym forum owocnej debaty na temat współpracy między sektorem nauki a samorządem doradców podatkowych.

Organizując już X Edycję Konkursu jesteśmy przekonani, że Konkurs stał się ciekawym doświadczeniem dla studentów oraz platformą służącą do wyboru ścieżki kariery. Wyrażamy nadzieję, że będzie to również okazja do uczestnictwa w atrakcyjnym przedsięwzięciu.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2022 r. 

Szczegóły konkursu zawarte są na stronie www. prostejakdrut.pl.

Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji upływa 31 marca 2023 r. na adres e-mail: mazowiecki@kidp.pl

Pytania ws. konkursu: Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP tel. 723 575 701, e-mail: prostejakdrut@kidp.plmazowiecki@kidp.pl

Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rekomendacje Członków Komisji MO KIDP.