Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 15 czerwca do 21 czerwca 2022 r.  zostaną uruchomione zapisy uzupełniające (poprzez Platformę e-proDziekan) na przedmioty do wyboru (tzw. PDW), realizowane na piątym roku studiów w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim 2022/2023.

Na IX semestr Studenci dokonują wyboru jednego wykładu spośród niżej wymienionych:

PDW na semestr IX:

  • cywilnoprawna ochrona praw pacjenta
  • postępowanie dyscyplinarne

 

PDW na semestr X:

  • dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych
  • postępowanie nieprocesowe w sprawach spadkowych
  • egzekucja sądowa w sprawach cywilnych

UWAGA dotyczy zapisu na X semestr:

Studenci, którzy w I turze zapisów dokonali wyboru 2 przedmiotów, które się nie uruchomiły, wybierają spośród 3 wyżej wskazanych 2 przedmioty.

Natomiast studenci, którzy wybrali 1 przedmiot z wyżej wskazanych jako uruchomiony oraz drugi który się nie uruchomił muszą dobrać tylko jeden przedmiot z 3 wyżej wskazanych (inny niż ten zatwierdzony po pierwszym wyborze).

Zapisy uzupełniające rozpoczną się 15 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 21 czerwca o godzinie 23.59.

Studenci, którzy nie dokonali wyboru oraz ci, którzy zapisali się na inny przedmiot niż wskazane powyżej, zobowiązani są do dokonania wyboru spośród powyższych przedmiotów.

Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. przedmiotów – zapisy są wiążące.