Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na wersję przedmiotu w roku 2022/2023 na III roku Administracji pierwszego stopnia, przedmiot Ogólne prawo podatkowe będzie prowadzony jedynie w wersji problem-based learning.