Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na przedmiot do wyboru w roku akademickim 22/23 realizowany będzie przedmiot Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych. Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne przedmioty, zostaną dopisani do wyżej wskazanego.