Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy o wynikach zapisów na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2022/2023 na V rok NSP.

PDW na semestr IX:

  • cywilnoprawna ochrona praw pacjenta

 

Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne przedmioty, zostaną dopisani do wyżej wskazanego.


 

PDW na semestr X:

  • dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych
  • postępowanie nieprocesowe w sprawach spadkowych

 

Studenci, którzy nie dokonali wyboru oraz ci, którzy zapisali się na inny przedmiot niż wskazane powyżej, zobowiązani są do dokonania wyboru spośród powyższych przedmiotów.

Informacja o sposobie dokonania zapisu uzupełniającego zostanie Państwu przekazana wkrótce.

Dla studentów, którzy wybrali już jeden z ww. przedmiotów – zapisy są wiążące.