Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że na V roku niestacjonarnego Prawa w roku akademickim 2022/2023 przedmiot Międzynarodowe prawo prywatne będzie realizowany jedynie w wersji problem-based learning. Studenci, którzy nie dokonali wyboru zostaną dopisani do wyżej wskazanego.