Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że na II roku niestacjonarnego Prawa w roku akademickim 2022/2023 przedmiot Międzynarodowe prawo publiczne będzie realizowany jedynie w wersji klasycznej. Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inną wersję przedmiotu zostaną dopisani do wyżej wskazanego.