Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 do 29 czerwca 2022 r. zostaną uruchomione zapisy na seminaria magisterskie, realizowane od drugiego roku studiów w roku akademickim 2022/2023.

Zapisy rozpoczną się 23 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 29 czerwca o godzinie 23.59.

Limit miejsc w grupie każdego z promotorów wynosi 10 osób.

Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

Przypisanie studenta kierunku Prawo do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości:

 • liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
 • średniej arytmetycznej ocen obliczonej ze średnich rocznych za I i II rok studiów oraz średniej semestralnej za 5. semestr studiów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym o przypisaniu do promotora będzie wyższa średnia za ostatni okres studiów (tj. albo średnia za 5. semestr, a jeżeli średnia za 5. semestr będzie taka sama – odpowiednio: średnia roczna za II, a następnie za I rok studiów).

Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2022/2023 na czwartym roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo:

 1. dr hab. Bałaban Andrzej
 2. dr hab. Patryas Wojciech
 3. dr hab. Pohl Łukasz
 4. dr hab. Sługocki Janusz
 5. dr hab. Cała-Wacinkiewicz Ewelina, prof. US
 6. dr hab. Ciapała Jerzy, prof. US
 7. dr hab. Choduń Agnieszka, prof. US
 8. dr hab. Flaga-Gieruszyńska Kinga, prof. US
 9. dr hab. Kuniewicz Zbigniew, prof. US
 10. dr hab. Nekrošius Vytautas, prof. US
 11. dr hab. Ofiarska Małgorzata, prof. US
 12. dr hab. Staszewski Wojciech, prof. US
 13. dr hab. Święch-Kujawska Katarzyna, prof. US
 14. dr hab. Wacinkiewicz Daniel, prof. US

 

OSOBOM, KTÓRE NIE DOKONAŁY WYBORU SEKCJA DS. STUDENCKICH SAMODZIELNIE PRZYPISUJE PROMOTORA, SPOŚRÓD TYCH PROMOTORÓW, U KTÓRYCH SĄ WOLNE MIEJSCA.

Wyboru należy dokonać w następujący sposób:
Po zalogowaniu się do Platformy e-proDziekan, w lewym menu wybrać opcję -> „Wybory i deklaracja rat” i zaznaczyć swój wybór/wybory.