Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 do 29 czerwca 2022 r. zostaną uruchomione  zapisy na seminaria dyplomowe, realizowane od trzeciego roku studiów w roku akademickim 2022/2023.

Zapisy rozpoczną się 23 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 29 czerwca o godzinie 23.59.

Limit miejsc w grupie każdego z promotorów wynosi 12 osób.

Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

Przypisanie studenta kierunku Administracja pierwszego stopnia do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości:

  • liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
  • średniej arytmetycznej ocen, obliczonej ze średniej rocznej za I rok studiów oraz

średniej semestralnej za 3. semestr studiów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym o przypisaniu do promotora będzie wyższa średnia za ostatni okres studiów (tj. albo średnia za  III semestr, a jeżeli średnia za 3.  III semestr będzie taka sama – średnia roczna za I rok studiów).

Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2022/2023 na trzecim roku studiów stacjonarnych na kierunku Administracja pierwszego stopnia:

  1. dr hab. Przemysław Kledzik, prof. US
  2. dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US
  3. dr hab. Marek Tkaczuk, prof. US

 

OSOBOM, KTÓRYM NIE DOKONAŁY WYBORU SEKCJA DS. STUDENCKICH  SAMODZIELNIE PRZYPISUJE PROMOTORA, SPOŚRÓD TYCH PROMOTORÓW, U KTÓRYCH SĄ WOLNE MIEJSCA.

Wybory należy dokonać w następujący sposób:
Po zalogowaniu się do Platformy e-proDziekan, w lewym menu wybrać opcję -> „Wybory i deklaracja rat” i zaznaczyć swój wybór/wybory.