Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 do 29 czerwca 2022 r. zostaną uruchomione zapisy na seminaria magisterskie, realizowane od drugiego roku studiów w roku akademickim 2022/2023.

Zapisy rozpoczną się 23 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 29 czerwca o godzinie 23.59.

Limit miejsc w grupie każdego z promotorów wynosi 10 osób.

Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

Przypisanie studenta kierunku prawo medyczne do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości:

  • liczby przyporządkowanej przez studenta w polu „preferencja promotora”;
  • średniej arytmetycznej ocen obliczonej za 1. semestr studiów.

 

W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów przypisze temu samemu promotorowi tę samą liczbę porządkową oraz będzie miało taką samą średnią arytmetyczną ocen, kryterium decydującym o przypisaniu do promotora będzie wyższa liczba punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2022/2023 na II roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo medyczne:

  1. dr Wojciech Bożek
  2. dr Aleksandra Klich

 

OSOBOM, KTÓRYM NIE DOKONAŁY WYBORU SEKCJA DS. STUDENCKICH SAMODZIELNIE PRZYPISUJE PROMOTORA, SPOŚRÓD TYCH PROMOTORÓW, U KTÓRYCH SĄ WOLNE MIEJSCA.

Wybory należy dokonać w następujący sposób:
Po zalogowaniu się do Platformy e-proDziekan, w lewym menu wybrać opcję -> „Wybory i deklaracja rat” i zaznaczyć swój wybór/wybory.