Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 7 czerwca 2022 r.  zostaną uruchomione zapisy (poprzez Platformę e-proDziekan) na przedmioty do wyboru (tzw. PDW), realizowane na piątym roku studiów w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim 2022/2023.

Na IX semestr Studenci dokonują wyboru jednego wykładu spośród niżej wymienionych:

PDW 25 – realizowany na IX semestrze do wyboru:

 1. Prawo energetyczne (dr Łukasz Dubiński);
 2. Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta (dr Michał Białkowski);
 3. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka (dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz prof. US);
 4. Postępowanie dyscyplinarne (dr Marta Jasińska);
 5. Źródła prawa polskiego, międzynarodowego i unijnego (prof. dr hab. Andrzej Bałaban);
 6. Wykładnia prawa w teorii i w praktyce (dr hab. Agnieszka Choduń prof. US);
 7. Międzynarodowe prawo handlowe (dr Daniel Dąbrowski);
 8. Konstytucyjna ochrona praw człowieka (dr hab. Jerzy Ciapała prof. US);
 9. Podstawy systemu konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych (dr Kamil Dąbrowski);
 10. Prawo migracyjne i uchodźcze (dr hab. Anna Kosińska prof. US).

Sylabusy <klik>

 

PDW – realizowany na X semestrze

UWAGA! Przy wyborze na przedmioty do wyboru realizowane w X semestrze uruchomione są dwa zapisy (do wyboru).

Student wybiera zapis PDW-15 – do wybrania 2 przedmioty z 5 (w języku polskim) lub zapis PDW-25 prowadzony w j. obcym – tutaj do wybrania 1 przedmiot z 3 (w języku obcym). Student łącznie uzyska 4 pkt ECTS za blok PDW na X semestrze.

Przy dokonaniu wyboru w jednym zapisie nie należy już dokonywać wyboru w drugim.

PDW – 15:

 1. Postępowanie nieprocesowe w sprawach spadkowych (dr Michał Białkowski);
 2. Ustawowe obowiązki i ograniczenia prawa własności nieruchomości (dr hab. Iwona Szymczak);
 3. Prawo wyborcze (dr Agata Pyrzyńska);
 4. Prawne podstawy cyberbezpieczeństwa (dr Dominika Skoczylas);
 5. Prywatność wirtualna (dr Ewa Milczarek);
 6. Compliance (dr Rafał Wasilewski);
 7. Dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych (dr Aleksandra Klich);
 8. Europejskich system ochrony prawnej (dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz prof. US);
 9. Kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska (dr hab. Anna Barczak prof. US);
 10. Prawo pocztowe (dr Daniel Dąbrowski);
 11. Prawo turystyczne (dr Dorota Ambrożuk);
 12. Dochodzenie roszczeń z OC posiadacza pojazdu mechanicznego (dr Ewa Jędrzejewska);
 13. Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych (dr Ewa Jędrzejewska);
 14. Socjologia prawa z socjologią organizacji i zarządzania w kancelarii prawniczej (dr Michał Peno).

 Sylabusy <klik>

 

PDW – prowadzony w j. obcym:

 1. Statutory obligations and restrictions on real estate ownership (dr hab. Iwona Szymczak);
 2. Informatization of Civil Procedure (dr Ewa Jędrzejewska);
 3. Multimodal Transport Law (dr Daniel Dąbrowski);
 4. Electoral Law (dr Radosław Zych)

Sylabusy <klik>

 

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 7 czerwca o godzinie 23.59.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia na stronie DOS oraz w zakładce ogłoszenia.