Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 7 czerwca 2022 r. zostaną uruchomione zapisy (poprzez Platformę e-proDziekan) na przedmiot Międzynarodowe prawo prywatne, prowadzony w dwóch wersjach: klasycznej i problem-based learning. Przedmiot ten będzie realizowany w semestrze letnim w roku 2022/2023. Studenci dokonują wyboru wersji przedmiotu.

Warunkiem uruchomienia przedmiotu w wersji problem-based learning jest wybranie go przez co najmniej 30 studentów.

W wyniku zapisów może zostać utworzona jedna grupa licząca maksymalnie 30 osób.

Kryterium decydującym o uczestnictwie w grupie jest kolejność zapisów.

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 7 czerwca o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce:

Kształcenie /Plany i sylabusy/ Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2018/2019.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia na stronie DOS oraz w zakładce ogłoszenia.