Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 7 czerwca 2022 r.  zostaną uruchomione zapisy (poprzez platformę e-proDziekan) na przedmioty z modułów Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych III i IV realizowane w roku akademickim 2022/2023. W ramach modułów Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród niżej wymienionych:

Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych III

  1. Studencka poradnia prawna III
  2. Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów

realizowane na VII semestrze (dla SSP 25 h 2 pkt ECTS i NSP 15 h 2 pkt ECTS)

Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych IV

  1. Studencka poradnia prawna IV
  2. Rozprawa sądowa

realizowane na VIII semestrze (dla SSP 25 h 2 pkt ECTS i NSP 15 h 2 pkt ECTS)

 

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 7 czerwca o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów znajdują się na stronie Wydziału w zakładce:

Kształcenie /Plany i sylabusy/ Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2019/2020.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia na stronie DOS oraz w zakładce ogłoszenia.