Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 7 czerwca 2022 r. zostaną uruchomione (poprzez Platformę e-proDziekan) zapisy na moduły przedmiotów, realizowane od semestru zimowego r.a. 2022/2023.

Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu w ramach Konwersatorium do wyboru I i jednego Konwersatorium do wyboru II

 

Konwersatorium do wyboru I

 1. egzekucja sądowa w sprawach cywilnych,
 2. międzynarodowy system ochrony praw człowieka,
 3. ochrona praw człowieka,
 4. postępowanie w sprawie wypadków morskich przed Izbami Morskimi
 5. prawo komunikacji elektronicznej
 6. prawo wykroczeń
 7. rozwiązywanie rodzinnych problemów prawnych

Konwersatorium do wyboru II

 1. arbitraż i mediacja
 2. postępowanie egzekucyjne w administracji
 3. prawne uregulowania multicentrycznej tożsamości człowieka
 4. prawo karne nieletnich
 5. prawo obrotu nieruchomościami
 6. wykładnia prawa, zagadnienia teoretyczne i praktyczne

 

realizowane na VIII semestrze (dla SSP 20 h 3 pkt ECTS i NSP 15 h 3 pkt ECTS)

 

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 7 czerwca o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce:

Kształcenie /Plany i sylabusy/ Sylabusy /Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2019/2020.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia na stronie DOS oraz w zakładce ogłoszenia.