Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 7 czerwca 2022 r. zostaną uruchomione zapisy (poprzez Platformę e-proDziekan) na przedmioty z modułów Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych I i II realizowane w roku akademickim 2022/2023. W ramach modułów Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu spośród niżej wymienionych:

Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych I

  1. Studencka poradnia prawna I (limit 30 osób)
  2. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych I

realizowane na V semestrze (dla SSP 25 h 2 pkt ECTS i NSP 15 h 2 pkt ECTS)

Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych II

  1. Studencka poradnia prawna II (limit 30 osób)
  2. Warsztaty prawnicze z pisania pism sądowych i urzędowych II

realizowane na VI semestrze (dla SSP 20 h 2 pkt ECTS i NSP 15 h 2 pkt ECTS)

 

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 7 czerwca o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów znajdują się na stronie Wydziału w zakładce:

Kształcenie /Plany i sylabusy/ Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2020/2021.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia na stronie DOS oraz w zakładce ogłoszenia.