Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca do 7 czerwca 2022 r. zostaną uruchomione (poprzez Platformę e-proDziekan) zapisy na przedmioty do wyboru realizowane w roku akademickim 2022/2023.

Studenci dokonują wyboru jednego przedmiotu z poniższego bloku:

III. blok (semestr zimowy):

  • organizacje pozarządowe w ochronie zdrowia 25 h, 3 pkt ECTS
  • sytuacja prawna osób niepełnosprawnych 25 h, 3 pkt ECTS

 

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 7 czerwca o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Kształcenie / /Plany i sylabusy/ Sylabusy / Prawo medyczne – Studia II st. / Sylabusy do planu studiów 2020/2021.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia na stronie DOS oraz w zakładce ogłoszenia.