Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 7 czerwca 2022 r. zostaną uruchomione (poprzez Platformę e-proDziekan) zapisy na przedmiot Międzynarodowe prawo publiczne, prowadzony w dwóch wersjach: klasycznej i problem-based learning. Przedmiot ten będzie realizowany w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023. Studenci dokonują wyboru wersji przedmiotu.

Warunkiem uruchomienia przedmiotu w wersji problem-based learning jest wybranie go przez co najmniej 30 studentów.

W wyniku zapisów może zostać utworzona jedna grupa licząca maksymalnie 30 osób. Kryterium decydującym o uczestnictwie w grupie jest kolejność zapisów.

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 7 czerwca o godzinie 23.59.

Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce:

Kształcenie /Plany i sylabusy/ Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2021/2022.

Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia na stronie DOS oraz w zakładce ogłoszenia.