Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie rozpoczniemy Seminarium on-line z przedmiotu „Postępowanie karne”. Najbliższe zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć dnia 2 kwietnia br. o godz. 17:00 – 18:30.

Moja komunikacja z Państwem odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Został już utworzony zespół i zostaliście Państwo do niego zaproszeni. W ramach rozmowy w naszym zespole ustalimy konkretne daty spotkań w ramach wykładów on-line.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb51044f9e834771935245d767ac3cde%40thread.tacv2/conversations?groupId=92efd995-085d-48f4-83c6-224ac4eaf42b&tenantId=af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362

Aby dołączyć do zespołu i uzyskać możliwość dostępu do przesłanych materiałów on-line, musicie Państwo korzystać z usługi Office365. Zachęcam Państwa do tego aby się tam zalogować! Jak to zrobić? ?

1. Klikamy w link http://www.office.com

2. logujemy się

Login: [numeralbumu]@stud.usz.edu.pl Hasło: [takie samo jak do systemu Platforma Studenta]

W razie wątpliwości, proszę o kontakt

dr Małgorzata Żbikowska