Zaznacz stronę

Odwołanie wszystkich zajęć z drem inż. Ireneuszem Miciułą w dniach 02.10-06.11.2023 r. Wszystkie zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym po uzgodnieniu ze studentami.