Zaznacz stronę

Zajęcia z przedmiotu Interpretacja dziedzictwa kulturowego na potrzeby turystyki z drem Tomaszem Dudą w dniu 10.10.2023 r. nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w terminie późniejszym.