Zaznacz stronę

Odwołanie wszystkich zajęć z drem Krzysztofem Dmytrowem w dniach 02.-06.10.2023 r. Terminy odrobienia zajęć zostaną podane w terminie późniejszym.