Zaznacz stronę

Odwołanie zajęć z drem Tadeuszem Bocheńskim w dniu 23.03.2023 r. z przedmiotu podstawy urbanistyki. Termin odrobienia: 20.03.2023 r. godz. 08.15, s. P-7.