Zaznacz stronę

Dnia 13.03.2023 r. oraz 15.05.2023 r. zajęcia z przedmiotu Podstawy programowania (wykład oraz laboratoria gr. A) z panem prof. Jakubem Swachą nie odbędą się.

Terminy odrobienia zajęć:

26.04.2023 r. – wykład, godz. 15.00, sala S019, laboratorium, godz. 17.00, sala N08c

10.05.2023 r.-  laboratorium, godz. 15.15, sala N101/102 lab.