Zaznacz stronę

mgr Tomasz Zajączkowski

Informacja dla studentów I roku.

Na stronie Biblioteki znajduje się skrypt on-line do zaliczenia przedmiotu Informacje Naukowe w ramach e-learningu.