Zaznacz stronę

Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)
Wydziału Nauk Społecznych

Dziekanat Krakowska

Obsługiwane kierunki:
animacja kultury, bezpieczeństwo narodowe,  bezpieczeństwo wewnętrzne,  edukacja artystyczna, management instytucji publicznych i PR,
pedagogika profil ogólnoakademick,  pedagogika profil praktyczny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, psychologia,  Social Sciences,  socjologia,  socjotechnika i oddziaływanie społeczne.