Zaznacz stronę

Sekcja ds. Studenckich (Dziekanat)
Wydziału Nauk Społecznych

Dziekanat Krakowska

Obsługiwane kierunki:
animacja kultury, bezpieczeństwo narodowe,  bezpieczeństwo wewnętrzne,  edukacja artystyczna, management instytucji publicznych i PR,
menedżer dziedzictwa kulturowego,  nauki o polityce, pedagogika profil ogólnoakademick,  pedagogika profil praktyczny,
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  pedagogika specjalna,  praca socjalna, psychologia,  Social sciences,  socjologia,  socjotechnika i oddziaływanie społeczne.