Zaznacz stronę

Dział Obsługi Studenta

Kampus Krakowska

Obsługiwane kierunki:
Archeologia, Animacja kultury, Bezpieczeństwo narodowe,  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  Edukacja artystyczna, Flozofia,  Historia,  Kognitywistyka komunikacji,
Media i cywilizacja,  Mediacja międzykulturowa, Management instytucji publicznych i PR, Menedżer dziedzictwa kulturowego,  Nauki o polityce, 
Pedagogika profil ogólnoakademick,  Pedagogika profil praktyczny,  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  Pedagogika specjalna,  Praca socjalna, 
Psychologia,  Social sciences,  Socjologia,  Socjotechnika i oddziaływanie społeczne,  Stosunki międzynarodowe,  Studia nad wojną i wojskowością

 

Informujemy:

  Dział Obsługi Studenta (dawny Dziekanat)
uprzejmie informuje, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i zachowania wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa,
nadal preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
(na odpowiedni e-mail DOSu w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź)

Wszystkie telefony i adresy e-mail dostępne są w panelu –> KONTAKT
Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów–> https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

 

 Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),
bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie.
!!!!!!!!!! Przypominamy, iż wizyta w Dziekanacie jest możliwa tylko w maseczce

W tym semestrze (2019/2020 lato) odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach.
Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria Edukacja.

Bardzo prosimy o logowanie się na swój profil na Platformie studenta i sprawdzanie, czy wszystkie uzyskane przez Was oceny i zaliczenia są wprowadzone do systemu.
W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy oceną otrzymaną a widoczną na Platformie, prosimy o pilny kontakt mailowy z danym wykładowcą i z właściwym Dziekanatem.

 UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU !!!! Prosimy przez złożeniem pracy o sprawdzenie czy na koncie na Platformie Studenta są wszystkie oceny.
W przypadku braku oceny należy kontaktować się bezpośrednio z wykładowcą.

 UWAGA:
Z uwagi na liczne pytania dotyczące braku widoczności ocen z bieżącego semestru informujemy, że po zalogowaniu się na PS należy wybrać kierunek/rodzaj studiów bez literki [A] na początku.

***************************************************************************************************************************

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/21

 Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, nowy rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 roku. Nie wiemy jak w tym okresie będzie kształtowała się sytuacja epidemiczna w kraju i jak wpłynie ona na organizację kształcenia na uczelniach w Polsce.

Zakładamy, że nauka w semestrze zimowym 2020/21 odbywać się będzie w systemie mieszanym (hybrydowym), podobnie jak to miało miejsce w semestrze letnim tego roku. Dlatego przyjmujemy, że:

  • zajęcia z przedmiotów tzw. teoretycznych odbywać się będą zdalnie
  • zajęcia z przedmiotów praktycznych (laboratoria, zajęcia terenowe) odbywać się będą metodą tradycyjną w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa społecznego
  • studenci kierunków, na których występują przedmioty praktyczne, powinni znajdować się w Szczecinie
  • studenci pierwszych lat, rozpoczynający kształcenie w US powinni wziąć udział w Dniach Adaptacyjnych, których formuła zostanie ustalona w zależności od sytuacji epidemicznej
  • studenci studiujący w ramach programu Erasmus w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywają zdalnie (wirtualna mobilność).

Ostateczne decyzje i szczegółowe rozwiązania, w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim US, zostaną podjęte i ogłoszone po wakacjach, w pierwszym tygodniu września.
Rektor Elekt US
w uzgodnieniu z Prorektor ds. Kształcenia

Projekt zarządzenia w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

 

***************************************************************************************************************************

 

Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM NR 48/2020 REKTORA US z dnia 08 maja 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych
z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 –> Zarządzenie Rektora nr 48/2020
,
egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony zdalnie, jeżeli seminarzysta zawnioskuje do promotora o taki właśnie tryb
z własnego studenckiego adresu e-mail –> numer_albumu@stud.usz.edu.pl
Pan Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jacek Buko, prof. US prosi, aby wniosek o zdalne przeprowadzenie egzaminu dyplomowego
został przesłany również do wiadomości Prodziekana ds. Studenckich właściwego Wydziału.

 

Jeśli praca dyplomowa została już złożona, to student powinien się kontaktować z promotorem w sprawie wyznaczenia terminu obrony.

 

 Wszystkie informacje na temat standardów pisania prac dyplomowych, oświadczenia i inne dokumenty
znajdziesz na tej stronie w –>PORADNIK STUDENTA OSTATNIEGO ROKU

 

**************************************************************************************************************************

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim i rekomendacją MNiSW,
aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że :

-termin składania indeksów- w związku z  trudnością doprecyzowania daty wznowienia zajęć w Uniwersytecie Szczecińskim w tzw. formie fizycznej, termin składania indeksu w Dziale Obsługi Studenta zostaje ostatecznie określony jako najpóźniej 14 dni po wznowieniu zajęć  w przedmiotowej formie. Wcześniejsze regulacje w tej kwestii zostają niniejszym unieważnione. 
UWAGA STUDENCI!
W tym semestrze odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach. 
Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria Edukacja.

 

-przedłużeniu uległ termin ważności legitymacji studenckich i doktoranckich – zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

***************************************************************************************************************************

 

UWAGA: W związku z możliwością ubiegania się przez studentów o zapomogi związane z utratą pracy oraz w związku z licznymi pytaniami w tej sprawie, wszystkie informacje  zamieszczone są na stronie:
http://studenci.usz.edu.pl/#komuniukat-dotyczacy-mozliwosci-ubiegania-sie-o-zapomoge

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ankieta dla studentów i doktorantów

Dział Jakości Kształcenia US zachęca wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, do wypełnienia ankiety oceniającej nauczycieli akademickich i jakość kształcenia na wybranym kierunku. Ogólnouczelniane badanie online, dostępne na Platformie...

czytaj dalej

Platforma studencka-oceny i zaliczenia

UWAGA STUDENCI! Bardzo prosimy o logowanie się na swój profil na Platformie studenta i sprawdzanie, czy wszystkie uzyskane przez Was oceny i zaliczenia są wprowadzone do systemu. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy oceną otrzymaną a widoczną na Platformie,...

czytaj dalej

Szkolenie BHP dla studentów

Iinformujemy, że uruchomiona została platforma szkoleniowa bhp dla studentów. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i...

czytaj dalej

Seminarium dyplomowe – grupy prof. B. Szałka

Szanowni Państwo, informujemy, że seminarium dyplomowe z prof. dr hab. Benonem Szałkiem w miesiącu czerwcu odbywać się będzie w formie tradycyjnej (w kontakcie bezpośrednim). Terminy spotkań: kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne ( studia I stopnia) 3 rok - 09.06.2020,...

czytaj dalej

INDEKSY sem. letni 2019/2020

UWAGA STUDENCI! W tym semestrze odstępujemy od uzyskiwania wpisów z zaliczeń i egzaminów na kartach egzaminacyjnych i w indeksach.  Zaliczenie semestru nastąpi wyłącznie na podstawie ocen wprowadzonych przez wykładowców do protokołów w systemie Egeria...

czytaj dalej

Zajęcia dydaktyczne – Wydział Nauk Społecznych

Szanowni Studenci, informujemy, że w miesiącu czerwcu zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Nauk Społecznych będą prowadzone nadal w systemie on-line zgodnie z dotychczasowym harmonogramem zajęć. W indywidualnych przypadkach na wniosek prowadzącego zajęcia (w...

czytaj dalej

Dział Obsługi Studenta-informacja

Dział Obsługi Studenta (dawny Dziekanat) uprzejmie informuje, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i zachowania wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa, nadal preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Wszystkie telefony i adresy e-mail...

czytaj dalej

GRA O KARIERĘ

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego po raz kolejny zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie”. W związku z obecną sytuacją, spowodowaną pandemią COVID-19, wszystkie spotkania w ramach akcji odbędą się zdalnie....

czytaj dalej

Poradnik studenta ostatniego roku

Informuję, iż w zakładce PORADNIK STUDENTA OSTATNIEGO ROKU https://dos.usz.edu.pl/poradnik-studenta-ostatniego-roku/ zostały zamieszczone materiały i wytyczne poszczególnych wydziałów dotyczące prac dyplomowych.

czytaj dalej

UWAGA: DYŻURY Działu Obsługi Studenta

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, iż Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.
Dlatego do 30 sierpnia 2020 r. zostały wprowadzone dyżury a kontakt z pracownikami Działu Obsługi Studenta (dawny Dziekanat) możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie. Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Codziennie e-mail:  dos.krakowska@usz.edu.pl 
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10:00-13:00
Środa: 10:00-13:00
Czartek: 10:00-13:00
Piątek: 10:00-13:00

Sobota zjazdowa: 09:00-13:00

– dyżur Prodziekana ds. Studenckich:
–  dr Michał Romańczuk:
środy w godzinach 10:00-11:00
czwartki w godzinach od 12.00 do 14.00
– dr Jordan Siemianowski:
wtorki w godzinach 09.00-10.00
piątki w godzinach 12:00-13:00
(pokój 163)

SEMESTR LETNI 2019/2020
od  02.03.2020 r. do 30.09.2020

zajęcia dydaktyczne:
02.03.2020 r.- 26.06.2020 r.
przerwa świąteczna: 9 – 14.04.2020 r.
sesja egzaminacyjna: 27.06 – 10.07.2020 r.
sesja poprawkowa: 7 – 20.09.2020 r.
przerwa wakacyjna: 11.07 – 06.09.2020 r.