Zaznacz stronę

Dział Obsługi Studenta

Kampus Krakowska

Obsługiwane kierunki:
Archeologia, Animacja kultury, Bezpieczeństwo narodowe,  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  Edukacja artystyczna, Flozofia,  Historia,  Kognitywistyka komunikacji,
Media i cywilizacja,  Mediacja międzykulturowa, Management instytucji publicznych i PR, Menedżer dziedzictwa kulturowego,  Nauki o polityce, 
Pedagogika profil ogólnoakademick,  Pedagogika profil praktyczny,  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  Pedagogika specjalna,  Praca socjalna, 
Psychologia,  Social sciences,  Socjologia,  Socjotechnika i oddziaływanie społeczne,  Stosunki międzynarodowe,  Studia nad wojną i wojskowością

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni.

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Szczecińskim dla studentów, doktorantów, kursantów i uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 został ustalony w następujący sposób:

  • zajęcia dydaktyczne będą prowadzone są w formie mieszanej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie bezpośredniego kontaktu
  • zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności zajęcia praktyczne typu laboratoria, zajęcia terenowe itp. mogą być prowadzone w formie bezpośredniego kontaktu, za zgodą dziekana wydziału i po uzyskaniu opinii Samorządu Studenckiego z zachowaniem wskazań i zaleceń
  • zajęcia, które będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą odbywać się za pośrednictwem MS Teams, zgodnie z rozkładem zajęć przyjętym na danym kierunku, formie i roku, a wykorzystanie innych metod i technik kształcenia na odległość wymaga indywidualnej zgody dziekana wydziału
  • wszystkie materiały dydaktyczne zostaną umieszczane w zakładce PLIKI
  • zaliczenia przedmiotów odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem zaliczeń przedmiotów, dla których zajęcia odbywać się będą w formie bezpośredniego kontaktu
  • egzaminy w trakcie sesji egzaminacyjnej będą przeprowadzane w formie zdalnej, z wyjątkiem egzaminów z przedmiotów które będą odbywały się w formie bezpośredniego kontaktu
  • zmiana formy zaliczenia albo egzaminu jest możliwa za zgodą studentów i dziekana, pod warunkiem stosowania obowiązujących w tym czasie wskazań i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
    Zarządzenie 105/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 września 2020 roku-plik pdf

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA: Szkolenia BHP dla studentów I roku

Szanowni Państwo, przekazujemy informację o uruchomieniu Szkolenia BHP dla studentów: I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów I roku studiów pierwszego stopnia zaocznych i zamiejscowych, studentów studiów doktorskich. Szkolenie...

czytaj dalej

Szkolenie BHP

Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną praktyczne szkolenia BHP z zakresu pierwszej pomocy, które miały odbyć się w dniach 29 i 30 października 2020 r. zostają odwołane. Zajęcia te odbędą się w późniejszym terminie, najdalej do końca semestru...

czytaj dalej

Ważność legitymacji studenckich

W związku z licznymi pytaniami o przedłużanie legitymacji studenckich starszym rocznikom, przesyłam informację, jaka jest zamieszczona na stronie Ministerstwa: „Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich...

czytaj dalej

Psychologia V rok

Zajęcia terenowe z dr M.M. Kulik - następuje zmiana realizacji terminu zajęć z przedmiotu psychologia rewalidacyjna. Zajęcia terenowe zostają przeniesione z 27/10 na 20/10 dla specjalności społecznej, zaś dla specjalności klinicznej z 28/10 na 21/10

czytaj dalej

szkolenie BHP-informacja uzupełniająca

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dot. BHP uprzejmie przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia oraz studiów doktorskich odbędą szkolenie składające się z tylko z części...

czytaj dalej

Zajęcia z dr Michałem Białkowskim

Zajęcia z dr Michałem Białkowskim w dniu 13.10 na kierunku praca socjalna - wykład z prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz management instytucji publicznych i public relations - wykład z podstaw prawa zostają odwołane. Odrobienie zajęć nastąpi w terminie ustalonym ze...

czytaj dalej

UWAGA: DYŻURY Działu Obsługi Studenta

Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, iż Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.
Dlatego zostały wprowadzone dyżury a kontakt z pracownikami Działu Obsługi Studenta (dawny Dziekanat) możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe pracowników wszystkich kampusów—>
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/

Jeśli w celu załatwienia sprawy niezbędny jest kontakt osobisty (np. złożenie pracy dyplomowej do obrony),bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Dziekanacie. Wizyty tylko i wyłącznie w maseczkach.

Codziennie e-mail:  dos.krakowska@usz.edu.pl 
w temacie wiadomości prosimy wpisać – rok studiów, kierunek, nazwisko i imię -usprawni to naszą pracę oraz skróci Państwa oczekiwanie na odpowiedź

– dyżur Prodziekana ds. Studenckich:
–  dr Michał Romańczuk:
e-mail: dos.krakowska@usz.edu.pl
Godziny dyżuru:
środy w godzinach 12:00-13:00
piątki w godzinach od 14.00 do 15.00

SEMESTR ZIMOWY  2020/2021
od  01.10.2020 r. do 02.03.2021 r.

–  zajęcia dydaktyczne: 01.10.2020-02.02.2021 r.
przerwa świąteczna: 23.12.2020 – 06.01.2021 r.
sesja egzaminacyjna: 03.02 – 16.02.2021 r.
sesja poprawkowa: 24.02 – 02.03.2021 r.
przerwa zimowa: 17.02 – 23.02.2021 r.
zajęcia zamienne: 29.02.2021; 02.02.2021 r.