Zaznacz stronę

Sekcja ds. Kształcenia Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US informuje,  że w terminie od 11.12.2019 r. do 16.12.2019 r. w systemie E-dziekanat odbędą się zapisy na rok akademicki 2019/2020 na:

–  specjalności  (w menu sytemu e-dziekanat -wybory-wybór-specjalności)

Kierunek:

  • Ekonomiczno-Prawny I rok II stopień
  • Finanse i Rachunkowość I rok II st. studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Informatyka i Ekonometria I rok II stopień
  • Turystyka i Rekreacja 1 rok II st. kampus Cukrowa

–  blok przedmiotów   (w menu sytemu e-dziekanat -wybory/wybór-przedmioty-zmień moduł)

Kierunek:

  • Gospodarka nieruchomościami 2 rok
  • Rynek Nieruchomości
  • Zarządzanie 1 rok II st. kampus Cukrowa studia stacjonarne i niestacjonarne

–  przedmiot do wyboru  (w menu sytemu e-dziekanat -wybory-wybór-przedmioty-zmień moduł)

Kierunek:

  • Ekonomiczno-Prawny 1 rok II stopień
  • Finanse i Rachunkowość 1 rok I st. studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Turystyka i Rekreacja 2 rok I st. kampus Cukrowa
  • Turystyka i Rekreacja 2 rok I st. kampus Cukrowa studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Zarządzanie 1 rok I st. kampus Cukrowa studia stacjonarne i niestacjonarne

–  lektorat z języka obcego (w menu sytemu e-dziekanat -wybory-wybór-przedmioty-zmień moduł)

Kierunek:

  • Ekonomia 1 rok II st. kampus Mickiewicza
  • Economics and IT Aplications 1 rok
  • Ekonomiczno-Prawny 1 rok I stopień
  • Ekonomiczno-Prawny 1 rok II stopień
  • Finanse i Rachunkowość 1 rok II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Gospodarka Przestrzenna 1 rok
  • Rynek Nieruchomości 1 rok
  • Turystyka i Rekreacja 1 rok II st. kampus Cukrowa
  • Logistyka 1 rok II st. kampus Cukrowa studia stacjonarne i niestacjonarne

Informujemy, że uruchomienie specjalności, której wybór dokonywany jest w trakcie studiów, następuje przy liczbie studentów nie mniejszej niż 20.

Informacje na temat specjalności /modułów można uzyskać przeglądając plan studiów dla kierunku, korzystając ze strony: https://efz.usz.edu.pl/ksztalcenie/plany-studiow-i-sylabusy/

Informacje w sprawie nauczania języków obcych w ramach lektoratów dostępne są w dokumencie na stronie : http://ackj.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/ZARZ%C4%84DZENIE-NR-48.2013.pdf